Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglą…darki. zamknij
TELEFON: (42) 637 77 96 - 98 E-MAIL: BROKER@MERYDIAN.PLpanel


Zamówienia Publiczne

 

Działając w imieniu Zamawiającego, zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim (3 PAKIETY) Znak sprawy: DE-4/34/21/2020

Zamawiający określił poufny charakter informacji.

Wykonawca, informacje o charakterze poufnym, może uzyskać poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie w formie elektronicznej, na adres mailowy, osób uprawnionych przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami – wskazanych w Rozdziale IX SIWZ tj. m.misiak@merydian.pl lub a.wychowaniec@merydian.pl,

We wniosku o przesłanie Części poufnej SIWZ należy podać dane dotyczące Wnioskodawcy  i Wykonawcy, którego reprezentuje powołując się na numer przedmiotowego postępowania.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego: MERYDIAN BDU SA, 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 233, sekretariat, nie później niż do dnia 15.01.2021 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego: MERYDIAN BDU SA, 90-456 Łódź, 

ul. Piotrkowska 233, sala konferencyjna .

Uwaga! zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

Z wskazanego w SIWZ i Ogłoszeniu i w późniejszych zmianach.

zmienia się na:

Termin składania ofert: 15.01.2021r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:  15.01.2021r. o godz. 11:15

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

 Działając w imieniu Zamawiającego, zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na USŁUGĘ  UBEZPIECZENIA RYZYK KOMUNIKACYJNYCH

„PODDĘBICKIEGO CENTRUM ZDROWIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  - Znak sprawy PCZ/ZP/3330/9/2020

Dokumentacja do postępowania znajduje się pod adresem internetowym http://www.merydian.pl

 Zamawiający określił poufny charakter informacji zawartej w części:

Załącznik nr 1               –              Charakterystyka Zamawiającego

Załącznik nr 2               –              Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca, informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie w formie elektronicznej na adres mailowy wskazanych osób uprawnionych przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami – w Rozdziale IX niniejszej SIWZ.

We wniosku o przesłanie Części poufnej SIWZ należy podać dane dotyczące Wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje powołując się na numer przedmiotowego postępowania.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego:

MERYDIAN BDU SA, 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 233, sekretariat, nie później niż do dnia 24.11.2020 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego: MERYDIAN BDU SA, 90-456 Łódź,

ul. Piotrkowska 233, sala konferencyjna w dniu 24.11.2020 r., o godz. 11:15.

 

Działając w imieniu Zamawiającego, zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę  Ubezpieczenia „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (3 PAKIETY) - Znak sprawy PCZ/ZP/3330/6/2020

Wykonawca, informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie w formie elektronicznej na adres mailowy tj. m.misiak@merydian.pl lub a.wychowaniec@merydian.pl, osób  uprawnionych przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami – w Rozdziale IX  SIWZ

We wniosku o przesłanie Części poufnej SIWZ należy podać dane dotyczące Wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje powołując się na numer przedmiotowego postępowania.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego:

MERYDIAN BDU SA, 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 233, sekretariat, nie później niż do dnia 21.07.2020 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego: MERYDIAN BDU SA, 90-456 Łódź,

ul. Piotrkowska 233, sala konferencyjna w dniu 21.07.2020 r., o godz. 11:15.

 

Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie ryzyk komunikacyjnych  - Znak sprawy 15/ZPN/20

Działając w imieniu Zamawiającego zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: usługę ubezpieczenia Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie ryzyk komunikacyjnych.
Wykonawca informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie w formie elektronicznej na adres mailowy - osoby uprawnionej, z ramienia Brokera, tj.:
Michał Binkowski – broker - pracownik Brokerskiego Domu Ubezpieczeniowego MERYDIAN S.A. Łódź, ul. Piotrkowska 233, fax (42) 637 – 77 – 99, e-mail: m.binkowski@merydian.pl


Ofertę należy złożyć w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego Merydian Brokerski Dom Ubezpieczeniowy S.A., 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 233, w Sekretariacie do dnia 25.03.2020 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego: Merydian Brokerski Dom Ubezpieczeniowy S.A., 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 233 w Sali konferencyjnej II piętro, w dniu 25.03.2020r. o godz. 11:15.

 


 

 

 

 

 

 

Działając w imieniu Zamawiającego Zespołu opieki Zdrowotnej w Łęczycy, zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: usługę ubezpieczenia Zespołu opieki Zdrowotnej w Łęczycy(2 Pakiety)

Postępowanie nr ZOZ/ZP.381-5/20

Usługa ubezpieczenia Zespołu opieki Zdrowotnej w Łęczycy(2 Pakiety)

DATA SKŁADANIA OFERT: 20.03.2020

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, Sekretariat (pok. nr 24) nie później niż do dnia 13.03.2020 r. do godz. 12:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, (pok. nr 22) w dniu 13.03.2020 r. o godz. 12:30.

Wykonawca informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie w formie elektronicznej zgodnie z wskazaniem sposobu komunikowania się z Zamawiającym z Wykonawcami – wskazanej w Rozdziale XIV i IX niniejszej SIWZ wysyłając wniosek na mail a.mikolajczyk@merydian.pl lub a.pieniak@merydian.pl. We wniosku o przesłanie Części poufnej SIWZ należy podać dane dotyczące Wnioskodawcy i Wykonawcy, powołując się na numer przedmiotowego postępowania. 

ARCHIWUM

 

Aktualności


Dodano dnia 2020-03-26

#ZostańwdomuW związku z sytuacją związaną z epidemią koronowirusa i zaleceń #Zostańwdomu wprowadziliśmy w Merydian BDU SA ...

Kontakt
MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA

ul. Piotrkowska 233 90-456 Łódź
tel.: (42) 637 77 96 - 98
fax.: (42) 637 77 99
broker@merydian.pl
Zapytaj nas...
e-mail
Obowiązek INFORMACYJNY według RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

1) administratorem Twoich danych osobowych jest "MERYDIAN" Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna;
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować pod adresem iod@merydian.pl; IOD jest Pani Kamila Wałęska
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działalności brokerskiej w szczególności w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (a od 01.10.2018r. z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń) tj. przy zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, a także w sprawach o odszkodowanie jak również przy organizowaniu i podczas nadzorowania czynności brokerskich.
Dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz na podstawie zgody; 4) kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adresy mailowe, numery identyfikacyjne, dane o stanie zdrowia;
5) odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa;
6) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, jeśli ją wyraża�eś; nie krócej niż 10 lat od dnia zakończenia współpracy;
8) posiadasz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10) tam gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście albo brak możliwości realizowania usługi lub umowy;
11) decyzje podejmowane wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
Obowiązek INFORMACYJNY według RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

1) administratorem Twoich danych osobowych jest "MERYDIAN" Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna;
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować pod adresem iod@merydian.pl
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działalności brokerskiej w szczególności w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (a od 01.10.2018r. z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń) tj. przy zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, a także w sprawach o odszkodowanie jak również przy organizowaniu i podczas nadzorowania czynności brokerskich.
Dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz na podstawie zgody; 4) kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adresy mailowe, numery identyfikacyjne, dane o stanie zdrowia;
5) odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa;
6) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, jeśli ją wyraża�eś; nie krócej niż 10 lat od dnia zakończenia współpracy;
8) posiadasz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10) tam gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście albo brak możliwości realizowania usługi lub umowy;
11) decyzje podejmowane wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.